نام و نام خانوادگی(ضروری)
YYYY slash MM slash DD
لطفا نوع برنامه خود را انتخاب نمایید.
آدرس(ضروری)
لطفا اگر فکر میکنید توضیحات بیشتر شما میتواند به مجموعه کمک بکند تا اطلاعات بیشتری از روند برگزاری مراسم داشته باشیم به ما اعلام بفرمایید
بنده نیاز دارم علاوه بر استفاده از مجوز موسسه،نسبت به تهیه سالن و تامین نیروهای اجرایی و سایر موارد مشاوره بگیرم.
حداکثر اندازه فایل: 5 MB.
موسسه طی عقد قراردادی برای اخذ مجوز برگزاری همایش اقدام مینماید. در صورت تایید برای برگزاری برنامه و چنانچه موسسه برنامه شما را در راستای اهداف خود ارزیابی نماید،ظرف مدت دو هفته تا یک ماه نسبت به اخذ مجوز برای شما اقدام مینماید.نامه نگاری های مربوطه انجام میشود و شما میتوانید نسبت به برگزاری مراسم خود از طزیق دستگاه های زیرربط اقدام نمایید(اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،اماکن و ...) لطفا مدارک زیر را نیز برای ما آپلود نمایید تا در اولین فرصت به کار شما رسیدگی بشه.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .