فرم درخواست متن سخنرانی

فرم درخواست متن سخنرانی
نام و نام خانوادگی:(ضروری)
آدرس(ضروری)
YYYY dash MM dash DD
زبان متن سخنرانی :(ضروری)
درخواست نگارش متن اجرا برای کدام یک از بخش های زیر را دارید؟(ضروری)
اگر چنانچه نکته ای مدنظر شماست که میتواند نویسنده ما را برای ارائه متن بهتر کمک کندو یا ایتم های برنامه و بخش هایی که شما به اجرای آنها خواهید پرداخت در زیر توضیحات خود را ارائه بدهید.
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .