در اینجا رایگان یاد بگیرید
0
هوشیاری حواس پنجگانه خود را به کمال برسانیم هوشیاری حواس پنجگانه خود را به کمال برسانیم یکی از نکات مهم در مباحث فن بیان و مهارت‌های ارتباطی فاکتور تیزحسی است که البته در روابط عمومی‌ها اهمیت دوصد چندانی پیدا میکند؛ چرا که بر اساس تشخیص و تصمیم‌گی...
0
هنر نقالی کار هرکسی نیست…. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد   سلام من گلاره ...
0
 ( می خواهم بدانم چگونه یک نویسنده بشوم؟) نویسندگی نویسندگی و هنر نوشتن … از آن جایی که بسیاری از...
0
نویسندگی چیست؟( یادداشتی از انسیه اسماعیلی) نویسندگی چیست؟ دریادداشت زیر در باب نویسندگی چیست؟ حس...
0
نمایشنامه دانش آموزی با موضوع کتاب و آشنایی با فردوسی متن زیر قسمتیی از برنامه ی شاهنامه را از زب...
0
با کلام خود گناه نکنیم (آشنایی با ضمیر ناخود آگاه) با کلام خود گناه نکنیم (آشنایی با ضمیر ناخود آ...
0
جشنواره ملی قصه گویی و مجری گری اولین جشنواره سیمرغ سخن در رشته های قصه گویی و مجری گری برگزار می...