آموزش

هوشیاری حواس پنجگانه خود را به کمال برسانیم هوشیاری حواس پنجگانه خود را به کمال برسانیم یکی از نکات مهم در مباحث فن ب...

مدیر سایت

هنر نقالی کار هرکسی نیست…. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد   سلام من گلاره کلهر هستم و مدتیه که...

مدیر سایت

 ( می خواهم بدانم چگونه یک نویسنده بشوم؟) نویسندگی نویسندگی و هنر نوشتن … از آن جایی که بسیاری از ما به نوشتن به صورت...

مدیر سایت

نویسندگی چیست؟( یادداشتی از انسیه اسماعیلی) نویسندگی چیست؟ دریادداشت زیر در باب نویسندگی چیست؟ حس و حالی را با زبان ا...

مدیر سایت

نمایشنامه دانش آموزی با موضوع کتاب و آشنایی با فردوسی متن زیر قسمتیی از برنامه ی شاهنامه را از زبان سیمرغ سخن بشناسید...

مدیر سایت

با کلام خود گناه نکنیم (آشنایی با ضمیر ناخود آگاه) با کلام خود گناه نکنیم (آشنایی با ضمیر ناخود آگاه) همیشه توی کلاس ...

مدیر سایت

جدیدترین آموزش ها

هوشیاری حواس پنجگانه خود را به کمال برسانیم
مدیر سایت
هنر نقالی کار هرکسی نیست
مدیر سایت
می خواهم بدانم چگونه یک نویسنده بشوم
مدیر سایت
نویسندگی چیست؟
مدیر سایت
نمایشنامه دانش آموزی با موضوع کتاب و آشنایی با ...
مدیر سایت