در این دوره چه مهارت هایی به شما آموزش داده می شود؟

۱-طراحی دوره ویژه کودک و نوجوان

سرفصل نویسی

آشنایی با انواع بازیهای افزایش هوش کلامی

آشنایی با کلیه ی روشها و تکنیکهای تقویت فن بیان و مهارتهای ارتباطی کودک و نوجوان

آشنایی با انواع روشهای رفع اشکالات بیانی و مشکلات مرتبط در حیطه فن بیان کودک و نوجوان

آشنایی با ابزارهای کمک آموزشی در حیطه آموزش فن بیان کودک و نوجوان

ارائه ی کلیه آموزشهای مرتبط با تقویت اندامهای گفتاری، تقویت هوش شنیداری و تقویت هوش کلامی کودکان و نوجوانان

*شـمـا در طــول تـرم، کـلـیـه ی مـبـانی و آمـوزش هـای لـازم را بـرای ایـنکـه یـک مدرس قوی

و حرفه ای در حیطه آموزش فـن بـیـان و مـهـارتـهای ارتباطی کودک و نـوجـوان شــویـد، فـراخـواهـیـد گـرفـت.

۲-نگارش کتاب

در ایــن دوره فــوق الـعـاده بـه شما آموزش داده میشود تا کتاب خود را

با استفاده از مـنابع مـعتـبر داخـلـی و خارجی به نگارش درآورده و موسسه نـیز در سـایت خود

و سـایر سایتهای مرتبط نسبت به انتشار کتاب،شما را یاری خواهد کرد.

*چـنـانـچـه فـعـالـیت خود را به عـنوان یک مدرس که در حوزه کودک و نوجوان کتابی بـه نـگـارش درآورده اسـت،

شـروع کنید قـطـعـا بـه اعـتبـار کاری شما خواهد افزود.

۳-آموزش کامل سخنرانی

آشنایی با انواع روش های سخنرانی

elevator speech
peep
prep

نحوه نگارش متن سخنرانی
جــعـبـه ابـزار سـخـنــرانـی
ســـخــنــرانــی بــداهــه
نحوه آماده سازی سخنرانی جذب
و ســمـیـنـارهـای رایـگـان و …

سخنرانی پلاس

طنز در سخنرانی

مخاطب شناسی

و اما هدیه ما به شرکت کنندگان در دوره تربیت مربی پس از پایان دوره

1-حمایت و پشتیبانی صد درصدی واختصاص ساعات کـارورزی و کسب تجربه

جهت حـضـور شـما در دوره های درحال برگزاری مجموعه.

2-نشر کتاب الکترونیکی و کتاب فیزیکی شما در سایت مجموعه و راهنمایی برای نشر در

سایر سایت های مرتبط همچون کتابراه و کتاب سبز و …

3-در اختیار قرار دادن کلیه منابع و فایلهای آموزشی تهیه شده در موسسه

فرهنگی هنری سیمرغ سخن پس از اتمام دوره شرکت کنندگان دوره

4-راهنمایی و مشاوره کامل برای اولین دوره ی شما و بررسی متن سخنرانی

و نحوه تشکیل سمینارهای آموزشی

5-درج مقالات شما در سایت سیمرغ سخن

6-در اختیار قرار دادن فایلهای صوتی و تصویری کلیه جلسات آموزشی بعداز پایان هرجلسه.

7-ارائه مدرک معتبر و قابل استعلام بین المللی

8-پشتیبانی ۲۴ ساعته آموزش های دوره و حمایت شما تا راه اندازی اولین دوره آموزشی خود

 نظرات شرکت کنندگان در دوره ی تربیت مربی :