ضمانت خدمات

  • تو فقط جلسه اول رو شرکت کن !

    یه روز کنار ما باش …

  • اگه به هر دلیل خوشت نیومد هزینه برگشت داده میشه ...

    بدون هیچ پرسشی !

  • پایان دوره هم اگه نتیجه مطلوب نگرفتی نصف هزینه تون رو برگشت میدیم

    از این بهتر میشه ؟

ما حتی راضی به ریسک کردن شما هم نیستیم!

کلیه دوره های آنلاین موسسه ضمانت خرید و ثبت نام دارند! به این صورت که شما این فرصت را دارید تا در اولین جلسه شرکت کنید و چنانچه بعد از حضور در جلسه اول، اهداف دوره، سرفصل ها و مدرسین را هم راستا با اهداف خود نیافتید می توانید از ادامه دوره انصراف بدهید و حتی اگر هزینه کل دوره را نیز پرداخت کرده باشید، هزینه بدون هیچ پرسشی به شما بازگردانده می شود.
همچنین در صورتی که بعد از حضور در کلیه جلسات آموزشی حضوری موسسه سیمرغ سخن و انجام تمارین مربوطه نتایج مطلوب حاصل نگردید 50 درصد هزینه به شما باز می گردد.